Nedjelja , 20 Siječanj 2019

Naslovnica » Fokus » Nasilni ekstremizam
Nasilni ekstremizam

Nasilni ekstremizam

Ožujak 16, 2018 1:51 pm A+ / A-

BIHAĆ, 16. mart 2018. godine – Dvodnevna praktična vježba, u čijem je fokusu bilo izražavanje praktičnih gledišta, stavova i ideja o prevladavanju izazova koje sa sobom nosi nasilni ekstremizam, a koju je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Radnom grupom za borbu protiv terorizma pri Konzorciju „Partnerstvo za mir“, završena je danas u Bihaću.

U realizaciji vježbe učestvovalo je više od 70 učesnika – predstavnika svih nivoa vlasti, kao i predstavnika pravosuđa, agencija za sprovođenje zakona, organizacija civilnog društva, medija, sektora obrazovanja, sektora zdravstva, vjerskih institucija i lokalnih zajednica – koji su, kroz simulaciju zasnovanu na različitim scenarijima, imali priliku ponuditi odgovore na pitanja o povratku i reintegraciji terorističkih boraca sa stranih ratišta i aktivnostima koje s tim u vezi treba poduzeti na lokalnom nivou.

“Cilj ove praktične vježbe je osposobiti nadležne aktere na državnom i lokalnom nivou za efikasnije suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu“, istakao je šef Sekcije za politiku i planiranje pri Misiji OSCE-a u BiH, Joeri Maas. „Organizacijska složenost BiH može otežati zajedničku realizaciju aktivnosti i koordinaciju između više različitih institucija. Međutim, široki spektar učesnika koji su ovdje prisutni danas, ukazuje na postojanje političke volje za rješavanje ovog važnog pitanja“.

Profesor Peter Forster, iz Radne grupe za borbu protiv terorizma pri Konzorciju „Partnerstvo za mir“, izjavio je: „Praktična vježba stvorila je forum za vođenje rasprave o tome kako mjere za sprečavanje, intervenciju i umanjivanje posljedica nasilnog ekstremizma mogu biti integrirane u državne i lokalne politike rada i programe za njihovu realizaciju. Na ovom skupu okupili su se mnogobrojni stručnjaci i vjerujem da će on rezultirati pokretanjem inicijativa kojima se jača sposobnost društva da odgovori na ove prijetnje, čime se poboljšava stanje sigurnosti u BiH“.

Prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona, Huseina Rosića, važno je da se ovakve diskusije vode na lokalnom nivou jer je taj nivo najbliži građanima. „Tu se u korijenu može uočiti problem, pojava nametanja ekstremnih stavova bližoj okolini. I zato moramo prije svega djelovati preventivno i objasniti da pravo na slobodu mišljenja ne opravdava nasilno ponašanje“, dodao je premijer Rosić.

Nasilni ekstremizam Reviewed by on . BIHAĆ, 16. mart 2018. godine – Dvodnevna praktična vježba, u čijem je fokusu bilo izražavanje praktičnih gledišta, stavova i ideja o prevladavanju izazova koje BIHAĆ, 16. mart 2018. godine – Dvodnevna praktična vježba, u čijem je fokusu bilo izražavanje praktičnih gledišta, stavova i ideja o prevladavanju izazova koje Rating: 0