Srijeda , 24 Listopad 2018

Naslovnica » Fokus » Nije račun, već paket: Kako su se banke u FBiH igrale sa zakonom i zarađivale milijune
Nije račun, već paket: Kako su se banke u FBiH igrale sa zakonom i zarađivale milijune

Nije račun, već paket: Kako su se banke u FBiH igrale sa zakonom i zarađivale milijune

Listopad 12, 2017 9:48 am A+ / A-

Iako banke u FBiH zarađuju milijune od kamata i kredita plasiranih građanima, to nije bilo dovoljno već su banke pronalazile različite načine kako naplatiti i niz naknada zabranjenih važećim zakonima.
Kao što je Faktor ranije pisao u tekstu “Banke u BiH milione zgrću na naknadama, građani plaćaju i kad se požale“, banke su naplaćivale i po 20 KM za neosnovane reklamacije svojih klijenata. Sljedeće vrste naknada koje su, prema ocjeni mnogih udruženja za zaštitu potrošača, neosnovane su naknade za izdavanje potvrde o stanju duga u svrhu zatvaranja kartice, izjava, analitičkih kartica i slično. U većini banaka naknade za ove usluge se kreću u iznosu od oko 15 KM, a ova cifra bi prema Zakonu o zaštiti korisnika financijskih usluga trebala predstavljati stvarni trošak firme. Pored ove dvije naknade koje smo naveli kao ilustrativne primjere, u bankarskim tarifnicima naknada postoji i niz drugih često neobjašnjivih naknada.

Pravo na besplatne usluge

Tim povodom iz Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) su za Faktor pojasnili da je “članom 35. stav 3. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (ZoZKFU) propisano da korisnik računa ima pravo na besplatno gašenje računa, a članom 46. stav 7. ZoZKFU propisano je da korisnik ima pravo na gašenje platne kartice bez naknade“.

– Pored navedene zabrane praksa većine banaka je da vrše naplatu naknade za zatvaranje paketa usluga prilikom gašenja/zatvaranja paketa koji u pravilu sadrže tekući račun, a u zavisnosti od vrste paketa i platnu (kreditnu) karticu. Kako zakon ne poznaje „paket“ kao skup objedinjenih proizvoda bankama je naloženo da prestanu sa ovakvom praksom i da korisnik financijske usluge ima pravo na besplatno zatvaranje ovih proizvoda – navode iz FBA.

Ističu da se naknade za neosnovanu reklamaciju mogu “posmatrati u kontekstu prigovora, a što prema zakonu i odlukama Agencije za bankarstvo FBiH, propisanim uvjetima i načinu postupanja banaka po prigovoru klijenta mora biti bez naknade. U članu 115. novog Zakona o bankama i Odlukom koja je u nacrtu, propisani su bliži uvjeti i način ostvarivanja zaštite prava klijenta (postupak ulaganja i obrade prigovora bez naknade za korisnika)“.

– Dalje, članom 30. ZozKFU propisano je da je banka dužna bez naknade na zahtjev korisnika dostaviti obavještenje o stanju njegovog duga po kreditu ili kreditnoj kartici u pisanoj ili elektronskoj formi. Svako određivanje naknada za potvrde/obavijesti/informacije o stanju duga “sa svrhom” od strane banke je samo terminološko, jezičko razlikovanje/dodavanje u odnosu na iste usluge, bez suštinskih razlika u odnosu na to kako je Zakon propisao, čime se faktički zaobilaze navedene zakonske norme koje štite korisnika finansijskih usluga od nepravednih i nepoštenih praksi – poručuju iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Uloga Agencije za bankarstvo FBiH

Naknade i drugi troškovi koje banka naplaćuje klijentima utvrđuju se općim uvjetima poslovanja, a Agencija je ovlaštena da u okviru svoje nadzorne funkcije provjerava da li se banka pridržava objavljenih opštih uslova poslovanja i odredaba ugovora zaključenih sa klijentima.

– U predugovaračkoj i ugovaračkoj fazi klijentu mora biti transparentno iskomunicirano koje stvarne i dokazive bančine troškove (ukoliko isti postoje) proistekle iz ponuđene usluge snosi klijent i u kojem iznosu. Navedeni troškovi ne mogu se mijenjati iznad ugovorenog iznosa ako prethodno klijent o tome nije bio obavješten. Samostalni odjel ombudsmena za bankarski sistem, koji djeluje pri Agenciji, zaprimio je značajan broj pritužbi u vezi sa naknadama koje banke naplaćuju od korisnika, koje su ocjenjene kao osnovane pa je od banke/a zatraženo da izvrše povrat naplaćene naknade i da izmjene svoju Tarifu o naknadama u tom dijelu – stoji u pisanom odgovoru FBA.
Autor: A. P. Faktor.ba

Nije račun, već paket: Kako su se banke u FBiH igrale sa zakonom i zarađivale milijune Reviewed by on . Iako banke u FBiH zarađuju milijune od kamata i kredita plasiranih građanima, to nije bilo dovoljno već su banke pronalazile različite načine kako naplatiti i n Iako banke u FBiH zarađuju milijune od kamata i kredita plasiranih građanima, to nije bilo dovoljno već su banke pronalazile različite načine kako naplatiti i n Rating: 0