Nedjelja , 20 Siječanj 2019

Naslovnica » Fokus » „Socijalni radnici daju jedinstven doprinos društvu”!
„Socijalni radnici daju jedinstven doprinos društvu”!

„Socijalni radnici daju jedinstven doprinos društvu”!

Ožujak 20, 2018 5:45 pm A+ / A-

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pružila je podršku Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Savezu socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine u organizacije konferencije pod nazivom: „Socijalni rad u obrazovanju“, koja je okončana 20. marta 2018. godine u Sarajevu.

Tema konferencije bila je uloga socijalnih radnika u obrazovanju. Učesnici konferencije su zaključili da je, u vrijeme nastanka novih socijalno-patoloških pojava i izazova koji predstavljaju potencijalnu prijetnju za djecu i mlade, važno omogućiti socijalnim radnicima da ostvare učešće u radu obrazovnih institucija.

Šef Misije OSCE-a u BiH, Bruce Berton, istakao je važnu ulogu socijalnih radnika u zajednici: „Socijalni radnici daju jedinstven doprinos društvu. Njihovo znanje i iskustvo treba koristiti u školama, u cilju davanja doprinosa razvoju kvalitetnog i inkluzivnog sistema obrazovanja, usklađenog sa modernim standardima, koji učenike priprema za život u 21. stoljeću.“

„Danas želimo skrenuti pažnju javnosti na zahtjeve nastavnika za uvođenje stručnih timova u škole, u čijem bi sastavu radili i socijalni radnici, u cilju pružanja podrške djeci i porodicama izloženim riziku“, izjavio je Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije BiH.

Misija OSCE-a u BiH nastavlja raditi na jačanju kapaciteta službenika koji djeluju u oblasti socijalne zaštite, u cilju poboljšanja pristupačnosti i efikasnosti njihovih usluga i njihovog osposobljavanja za zagovaranje u cilju donošenja potrebnih politika rada.

„Socijalni radnici daju jedinstven doprinos društvu”! Reviewed by on . Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pružila je podršku Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Savezu so Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pružila je podršku Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Savezu so Rating: 0