Nedjelja , 20 Siječanj 2019

Naslovnica » Fokus » Sutra utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten
Sutra utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten

Sutra utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten

Lipanj 12, 2018 8:42 am A+ / A-

U dvorani hotela Central, Poslovne zone PC-96 u Vitezu sutra će se održati utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten.
Za dnevni red predviđene su točke:
1. Otvaranje Utemeljiteljske skupštine i izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine ( Poslovnik u privitku)
3. Razmatranje (rasprava) i donošenje Odluke o osnivanju Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten ( Odluka u privitku)
4. Razmatranje (rasprava) usvajanje Statuta UBHH Prsten, rasprava i usvajanje ( Statut u privitku)
5. Utvrđivanje kandidata za predsjednika i podpredsjednike, rasprava i izbor predsjednika i dopredsjednika UBHH Prsten
6. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni i Nadzorni odbor, Sud časti, rasprava i izbor članova za Upravni i Nadzorni odbor i Sud časti
7. Prenošenje ovlasti Skupštine na Upravni odbor, prijedlog odluka, rasprava i usvajanje odluka
8. Govori uzvanika i gostiju
9. Govor predsjednika UBHH Prsten
10. Zaključenje rada Skupštine, druženje uz domjenak
Ciljevi i djelatnosti Udruge su: okupljanje, međusobno povezivanje i pomaganje Hrvata i drugih građana Bosne i Hercegovine u cilju zaštite gospodarskih, informacijskih, znanstvenih, tradicijskih, kulturnih, povijesnih, etničkih, nacionalnih, ekoloških, humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, sportskih i drugih vrijednosti. Zauzimanje za poštivanje međunarodnih standarda u očuvanju temeljnih načela demokracije, zaštite ljudskih prava, sloboda i razvitka demokratskog društva. Zagovaranje interesa(lobiranje) pri domaćim i stranim pravnim osobama, tijelima i organizacijama (političkim, vjerskim, kulturnim, sportskim). Poticanje članstva Udruge na gospodarsku, materijalnu, financijsku, kulturnu, medijsku, moralnu i svaku drugu potporu Hrvata. Sudjelovanjem u pripremi i provedbi kulturnih, zabavnih, sportskih, obrazovnih, tradicijskih, vjerskih, ekoloških i humanitarnih aktivnosti i djelovanja Hrvata, napose mladih. Zauzimanje za pravo na povratak raseljenih izbjeglih Hrvata iz BiH te ostvarivanje prava na pravičnu i potpunu naknadu imovine koja im je tijekom rata (1991.- 1995.) otuđena, oštećena ili uništena. Praćenje aktivnosti međunarodnih, državnih i lokalnih vlasti u BiH u svim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava Hrvata BiH, glede jednakopravnosti konstitutivnih i suverenih naroda BiH. Povezivanje i suradnja sa srodnim udrugama i organizacijama uzemlji i inozemstvu. Poticanje svih gospodarskih aktivnosti u cilju stvaranja boljeg gospodarskog okruženja i boljih uvjeta poslovanja.Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, stavljanje u funkciju i obrada raspoloživih zemljišnih resursa u cilju proizvodnje hrane i na taj način poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja te izdavanje publikacija u cilju ostvarivanja djelatnosti Udruge, sukladno zakonu.

Sutra utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten Reviewed by on . U dvorani hotela Central, Poslovne zone PC-96 u Vitezu sutra će se održati utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten. Za dnevni red predviđene su U dvorani hotela Central, Poslovne zone PC-96 u Vitezu sutra će se održati utemeljiteljska skupština Udruge bosanskih Hrvata Prsten. Za dnevni red predviđene su Rating: 0