Utorak , 22 Svibanj 2018

Naslovnica » Fokus » Trgovina ljudima u fokusu obuke u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini
Trgovina ljudima u fokusu obuke u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Trgovina ljudima u fokusu obuke u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Lipanj 7, 2017 5:26 pm A+ / A-

Obuka o borbi protiv trgovine ljudima, koju su za službenike Granične policije i Službe za poslove sa strancima BiH organizovali Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo sigurnosti BiH, završena je danas, 7. juna 2017. godine, u Sarajevu.

Tokom obuke se razgovaralo o brojnim temama koje se odnose na problematiku trgovine ljudima, uključujući zakonodavni okvir, pravne mjere u obezbjeđivanju dokaza, te identifikaciju i zaštitu žrtava.

Poseban naglasak stavljen je na stalno mijenjanje pojavnog oblika prijetnji u pograničnom području, čije otklanjanje zahtijeva efikasnu saradnju između različitih agencija i integrisano upravljanje granicom. „Za provođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH potrebno je jačanje kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima za identifikaciju žrtava trgovine ljudima“, istakao je William Langan, šef Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a u BiH.

„Cilj obuke je unapređenje praktičnog i teorijskog znanja o elementima krivičnih djela koja se odnose na trgovinu ljudima, o ulozi agencija za provođenje zakona i tužilaca u istragama takvih predmeta, te mehanizmima za zaštitu žrtava“, dodao je Langan.

Obuka je organizovana kao dio širih napora Misije OSCE-a u BiH da, putem jačanja kapaciteta relevantnih agencija za otkrivanje i istraživanje ovih krivičnih djela, pruži podršku borbi protiv trgovine ljudima u BiH.

Trgovina ljudima u fokusu obuke u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Reviewed by on . Obuka o borbi protiv trgovine ljudima, koju su za službenike Granične policije i Službe za poslove sa strancima BiH organizovali Misija OSCE-a u Bosni i Hercego Obuka o borbi protiv trgovine ljudima, koju su za službenike Granične policije i Službe za poslove sa strancima BiH organizovali Misija OSCE-a u Bosni i Hercego Rating: 0